GP-LINK

Article number - gplink

GP-Link

Offereras
Warranty application

Warranty application

Service agreement

Service agreement

GP-Link

Gp-Link tillverkas i betong och används både som permanent och temporärt mitträcke på vägar. GP-link ger arbetsplatsen ett godkänt och säkert arbetsområde för personalen samt en trygg och säker uppdelning av trafiken. Betongelementets vikt ger en unik förmåga att mjukt och följsamt fånga upp det påkörande fordonet.